להתחיל טיפול

אנשים רבים, במיוחד אם זו הפעם הראשונה שחושבים להגיע לטיפול נפשי, "מתבשלים" עם המחשבה הזו בתוך עצמם. לעיתים עובר זמן רב מרגע שמתחילים להתלבט עד שמתחילים טיפול בפועל.

ההחלטה להניח בפני אדם זר, מקצועי ואמפתי ככל שיהיה, את עולמנו הפנימי, היא לא דבר של מה בכך.

watercolour-gb4cb8cc64_1920

מה קורה במפגש הטיפולי?

אז מה זה בעצם טיפול ולמה שמישהו ירצה לשתף אדם נוסף בעולם הפנימי שלו?

אני באופן אישי הרהרתי הרבה זמן בשאלה הזו, מרגיש שכיום אני מבין קצת יותר לגבי זה.

כמובן שלטיפול נפשי יש רבדים רבים ומגוונים ולא אקיף את כולם כאן.

אשתף כאן במילים פשוטות מה שלפי דעתי הוא הבסיס לכל טיפול נפשי.

בבניה

בבניה​

בבניה

בבניה

בבניה

בבניה

בבניה

בבניה